ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง นำคณะครู และนักเรียนโครงการ English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 19 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน และทำ MOU ระหว่าง SA-NGUAN YING SCHOOL และ LODI HIGH SCHOOL รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ