วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา ระหว่าง Lodi High School และ Sa-nguan Ying School ณ รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ