วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเลาะเกาะรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 - 23 ตุลาคม 2562 วันนี้คุณครู จำนวน 2 ท่าน พาลูกสงวนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 จำนวน 49 คน ทัศนศึกษาพระบรมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ