วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.วิชาเคมี โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ประธานศูนย์ พร้อมด้วยคณะตัวแทน ครูวิทยากร และนักเรียน โรงเรียนสงวนหญิง เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิ สอวน. และร่วมงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ