วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 รองฯโยธิน พูลกำลัง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้จำหน่ายอาหาร ภายในโรงเรียน ทบทวนแนวปฏิบัติ การจำหน่ายอาหารโดยยึดหลัก 'สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ ประหยัด และมีประโยชน์'

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ