วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ลูก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสงวนหญิง รับความรู้เพิ่มเติมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET โดยมีผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมให้กำลังใจ

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ