วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 รองฯณรงค์ รักเดช เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสงวนหญิง แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนา ลูกน้ำเงินขาวและโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป ณ อาคาร 72 ปี โรงเรียนสงวนหญิง

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ