วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับลูกสงวนหญิง ฃั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการสอบ วัดระดับ​ความรู้​ภาษาจีน​ HSK​ ระดับ1-4 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ