ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำคณะครูและลูกสงวนหญิง ที่ชนะเลิศชิงทุนทัศนศึกษา โครงการแข่งขันมาตรฐานคำศัพท์ ร่วมกิจกรรม ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที 11-15 มกราคม 2563

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ