วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 โครงการ English Program โรงเรียนสงวนหญิง จัดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ให้กับนักเรียนในโครงการ ม.1-ม.3 และ ม.6 จำนวน 180 คน เพื่อวัดระดับความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ เวลา 8.30 น.-13.30 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ