วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ลูกสงวนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มุ่งมั่น ตั้งใจ กับการรับความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-NET และสอบรายการอื่นๆ ต่อไปค่ะ

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ