วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม 'School Tour 2019' ให้กับลูกสงวนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ