วันที่ 14-15 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสงวนหญิง จัดกิจกรรม 'การประกวดมารยาท และสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ' วันนี้ลูกๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แสดงศักยภาพกันเต็มกำลังความสามารถ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ