วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2562 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวคิด ในโอกาสคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสายปัญญารังสิต จังหวัดปทุมธานี ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ