วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสงวนหญิง จัดโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับ โครงการศึกษาภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับลูก ๆ สงวนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครู 6 ท่าน นำนักเรียน จำนวน 50 คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ