วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ให้โอวาท ขวัญและกำลังใจ แก่ลูกสงวนหญิงนักกีฬาวอลเลย์บอล และนักกีฬาเนตบอลในโอกาสเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 'อุดรธานีเกมส์' ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2563

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ