วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี บริษัท เค เอส เจ ลีสซิ่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน ให้กับลูกสงวนหญิงที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคุณครูวรพร พรหมใจรักษ์ เป็นตัวแทนบริษัทส่งความสุข ดังกล่าวให้กับนักเรียน

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ