วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครู ส่งขวัญกำลังใจให้กับลูกสงวนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับโค้งสุดท้าย ในการเสริมเติมเต็มความรู้รายวิชาภาษาไทย เพื่อนำไปประยุกต์ในการสอบสนามต่าง ๆ ต่อไป

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ