วันที่ 25-26 มกราคม 2563 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู นำลูกสงวนหญิงร่วมแสดง และร่วมกิจกรรมในงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 12 ปี มังกรสวรรค์“ ณ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ