วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 และโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน 'วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย' ประจำปี 2563 โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ