วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โรงเรียนสงวนหญิง จำนวน 4 ราย โดยมีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการประเมิน ร่วมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อเป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง ครู ในโอกาสต่อไป

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ