วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนสงวนหญิง โดยการนำของ ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC ครั้งที่ 22 ระดับภาคตะวันตก ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม >>>รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันตก พร้อมรับทุนพัฒนาผลงาน 9,000 บาท ตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงงาน เรื่อง การศึกษาไบโอเซลลูโลส สำหรับทำวัสดุแปะแผลรักษาผู้ป่วยแผลกดทับ นักเรียนเจ้าของผลงาน : เด็กหญิงธัญชนก อุรินคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เด็กหญิงมุกอันดา เรืองหิรัญวนิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ครูที่ปรึกษา : นางสาวนริศตา ด้วงต้อย นางสาวนิสา จุลโพธิ์ >>>รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาคตะวันตก พร้อมรับทุนพัฒนาผลงาน 7,000 บาท โครงงาน เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของ สารสกัดจากฝักคูนต่อการกำจัดหนอนใยผัก นักเรียนเจ้าของผลงาน : เด็กหญิงเปรมพิศุทธิ์ ธีระกุลพิศุทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เด็กหญิงภทรภร อุทัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ครูที่ปรึกษา : นางสาวนิสา จุลโพธิ์ นางสาวรำพึง โพธิ์ศรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ