วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสงวนหญิง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจโรงอาหาร เพื่อเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ