วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 คุณครูศิริรัตน์ ยอดยิ่ง หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนสงวนหญิง พร้อมด้วยคุณครูกัญญภรณ์ เลื่อยไธสงค์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ