วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 'EP OPEN HOUSE 2020' ของโครงการ English Program โรงเรียนสงวนหญิง ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ