วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสงวนหญิง ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการคุมสอบในการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนามสอบในจังหวัดสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ