วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 และศึกษานิเทศก์ สพม.9 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนสงวนหญิง โดยมีผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางสนามสอบ ผู้แทนศูนย์สอบและคณะกรรมการคุมสอบให้การต้อนรับ

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ