วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลงาน ของลูกสงวนหญิงโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (โครงการ SMTE) โดยมีฝ่ายบริหาร และคณะครูร่วมชื่นชมผลงาน ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนสงวนหญิง

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ