นางสาวจิราภัค พูลกำลัง นร.ชั้นม.5/10 ได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษ SMTE กลุ่มภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ