ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด 'GLOBE Student Research Competition 2020' ในหัวข้อโครงงานเรื่อง 'ศึกษาอิทธิพลของสารสกัดจากดินที่ได้จากรังร้างของแมลงที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย'

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ