SYSP Album


20 มกราคม 2560 นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รอง ผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET ) ฝ่ายสนามสอบ โดยมีน.ส.รุ่งเรือง สนธิเณร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.9 ชี้แจงการจัดสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม ICT รร.กรรณสูตศึกษาลัย ท่านรองฯนงลักษณ์ ศุภโสภณ และรองฯสมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015606 sec.