SYSP Album


24 ม.ค.2560 คุณครูมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท และสอวน.(โครงการ Smart Class) ม.1/3 และ 1/4 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ จ.สุพรรณบุรี นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015835 sec.