SYSP Album


วันนี้ 13 มีนาคม 2560 ท่านรองฯสมใจ สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และ ADMIN คุณครูยอดชาย ขุนสังวาลย์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อม การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.020027 sec.