SYSP Album


วันที่ 12-14 มีนาคม 2560 โรงเรียนสงวนหญิง ร่วมส่งนักเรียนเข้าค่ายสืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี คุณครูมณฑนา รัตนบุรี และคุณครูภัทราภรณ์ รัตนวงศา ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ดี ๆ นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ดีมาก ๆ ค่ะ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.008136 sec.