SYSP Album


วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสงวนหญิงยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติ ที่จะมาช่วยสอนที่โรงเรียนของเรา...ทุกท่านน่ารักมากๆค่ะ บางท่านซ้อมพูดภาษาไทยมาสำเนียงน่าฟังมาก ภาษาต่างประเทศ จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ พี่น้องกันค่ะ ต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยท่าน ผอ.ประชอบ หลีนุกูล และคณะ อยู่สงวนหญิงอย่างมีความสุขทุกท่านค่ะ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015632 sec.