SYSP Album


วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี 'IPST Microbox' กลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคกลางตอนล่าง...ได้รับความสนุกสนาน ความรู้เต็มที่ค่ะ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.019982 sec.