SYSP Album


วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายบริหาร นำโดย ท่านผอ.ประชอบ หลีนุกูล รองฯสมใจ สืบวัฒนพงษกุล และคณะครู โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ.(OBECQA) ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท...วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ให้ความรู้ เรื่อง โครงร่างองค์กร และหมวด 1 - หมวด 4 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นหน้าที่ของ หมวด 5 - หมวด 7...เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015760 sec.