SYSP Album


นที่ 14 กรกฎาคม 2560 ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสที่ ด.ญ.ณัฐนันท์ แผนสมบูรณ์ ประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ควบคุมโดย ครูวราวรรณ จันชัง จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรอหมายเรียกเข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันมหิดล ในโอกาสถัดไป


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015729 sec.