ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูนึง
ครูคนึง  ไวยโอรส
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


qrfree_kaywa_com11.png

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโยี

กิจกรรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

27-28 มีนาคม  2557  ครูติดอบรมขอให้นักเรียนส่งงานไว้ที่โต๊ะ 


9-10 เมษายน  2557  มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4


สถิติเยี่ยมชม

15001

ประกาศ