ม. 3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site

การสร้างด้วย Google Site 1การใส่สไลด์บน Google Site ด้วย Microsoft PowerPoint
การสร้างบทความภายในกูเกิ้ลไซต์ และนำรายการบทความไปแสดงยังหน้าที่ต้องการดาวน์โหลด เอกสารวิธีการสร้าง Google Site

Content's Picture

Comment(s)


Vote this Content ?

Create by :


krupangtip

Status : ผู้ใช้ทั่วไป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี