SYSP Album


วันที่ 4-6 มกราคม 2562 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงรียนสงวนหญิง พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (โครงการ SMTE) จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ณ พรเพชร พูลวิลล่า และแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


Comment(s)

Current Page(s) 1/0
<<
1
>>


SYSP-KM © 2014

Generated 0.015258 sec.