วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 กิจกรรมส่งท้ายความสุขโอกาส ครบรอบ 90 ปีโรงเรียนสงวนหญิง ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม'เดิน-วิ่ง 90 ปี สงวนหญิง'

Comment(s)

Create by :


SYSP

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ