วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นประธานการประเมินครูโรงเรียนสงวนหญิง จำนวน 2 ราย ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ แบบ ว 17

Comment(s)

Create by :


SYSP

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ