วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลาการทางการศึกษา และลูกสงวนหญิง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

Comment(s)

Create by :


SYSP

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ