วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ เป็นประธานการประเมินครูโรงเรียนสงวนหญิง จำนวน 2 ราย ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ แบบ ว 17

ติชม

สร้างโดย :


SYSP

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ