Welcome to Homepage Krujoy
krujoyhttp://krujoy.sysp.ac.th/
Statistic
Friends (12)
24
Vote(s) (6)
20
Comment(s) (0)
0
Information
27 - 28 มีนาคม 2557 :: ครูติดธุระอบรม ขอให้นักเรียนที่จะส่งการบ้านกับครู ไปส่งได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2557Laughing
14 พฤษภาคม 2557 :: วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ขอให้นักเรียนทุกคนแต่งกายและตัดผมให้เรียบร้อยนะจ๊ะWink
กำหนดการฝึกซ้อมนาฏศิลป์ ทุกวันอังคารและวันพุธ เวลา 15.10-16.30น.Kiss

StatisticCounter

39152

สืบค้นข้อมูล