ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูติ๋ม
สุติพร ผิวทองอ่อน
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
qrcode.png

ติว ม.3

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภายใน 7 มี.ค. : ส่ง Handy Drive

8 มี.ค. : ตรวจทานการบันทึกคะแนน Laughing


ภายใน 27 มี.ค. : ส่งผลแก้ 0, ร, มส


21, 21,23 มี.ค. : คณะกรรมการรับสมัครสำรอง 
27 มี.ค. : คณะกรรมการกำกับการสอบ ม.4 

8 เม.ย. : คณะกรรมการตรวจ, เก็บหลักฐานการมอบตัว ชุดที่ 5 ห้อง 832 ตรวจ-เก็บหลักฐาน


9-10 เม.ย. : คณะกรรมการตรวจ, เก็บหลักฐานการมอบตัว ชุดที่ 5 ห้อง 832 ตรวจ-เก็บหลักฐาน


14-28 มี.ค. นักเรียนเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน


13-30 มี.ค. : โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างโรงเรียนสงวนหญิงกับโรงเรียนในรัฐแทสมาเนีย ออสเตรเลีย


สถิติเยี่ยมชม

60754

สืบค้นข้อมูล

บทความล่าสุด

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสงวนหญิง ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตา
สร้างโดย : SYSP
ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
สร้างโดย : SYSP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ (จ้างรายเดือน ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ปีงบประมาณ 2566) จำนวน 2 อัตรา
สร้างโดย : SYSP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
สร้างโดย : SYSP
โปรแกรม Scratch
สร้างโดย : Krumod
ใบงานวิชาสังคมศึกษา2
สร้างโดย : KruNittaya
อาณาจักรสุโขทัย
สร้างโดย : KruNittaya
ม. 3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
สร้างโดย : krupangtip
การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
สร้างโดย : krupangtip
การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ตอน อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในผู้สูงอายุ
สร้างโดย : krupangtip