ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจของครูแอน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
27-28 มีนาคม 2557 :  ครูติดธุระอบรม ขอให้นักเรียนที่จะส่งการบ้านครู ไปส่งได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2557

14 พฤษภาคม 2557 : วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ขอให้นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย
ทิพยารัตน์ ดนุไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
e-mail : kruann_2010@hotmail.com

qrcode.png
 • พฤษภาคม 2016
 • 8 ปี ที่ผ่านมา

  บทความ

 • 8 ปี ที่ผ่านมา

  บทความ

 • 8 ปี ที่ผ่านมา

  บทความ

 • มีนาคม 2014
 • 10 ปี ที่ผ่านมา

  บทความ

 • ทั้งหมด

สถิติเยี่ยมชม

21539

สืบค้นข้อมูล