ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจครูเป็ดจัง
ครูสุจันตรี    รอดสถิตย์
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
krupedjung.png

เกี่ยวกับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
27-28 มีนาคม ครูติดธุระประชุมอบรม ให้นักเรียนมาส่งงานวันเปิดเทอม

14 พฤษาคม 2557 เปิดภาคเรียน

สถิติเยี่ยมชม

20107

สืบค้นข้อมูล