ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮเพจครูดวน
Welcome to Homepage Kruduan
ลำดวน  บุญรังษี
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  qrld.png
ข้อความภาษาอังกฤษ Information

25-30 มีนาคม 2560  รับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 


20 มีนาคม 2560  นักเรียน ม.6 รับใบประกาศนีบัตร 

16 พฤษภาคม 2560 : เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
StatisticCounter

20521

สืบค้นข้อมูล

New Article

ประกาศโรงเรียนสงวนหญิง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
Create by : SYSP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ (จ้างรายเดือน ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ปีงบประมาณ 2566) จำนวน 2 อัตรา
Create by : SYSP
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
Create by : SYSP
โปรแกรม Scratch
Create by : Krumod
ใบงานวิชาสังคมศึกษา2
Create by : KruNittaya
อาณาจักรสุโขทัย
Create by : KruNittaya
ม. 3 การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site
Create by : krupangtip
การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
Create by : krupangtip
การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ตอน อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในผู้สูงอายุ
Create by : krupangtip
การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ตอน อุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
Create by : krupangtip